Om

ARBEIDSBAKGRUNN

 

Den norske Industribank AS

Prosjektvurdering, utlån, utvikling av analyseverktøy

 

Oslo Børs Informasjon AS

Etablering av databaser og analyseverktøy for vurdering av finansiell informasjon

 

Aker ASA

Investeringsanalyser, prosjektvurdering, regnskaps- og rapporteringsoppgaver

 

Advokatfirmaet Wiig & Co

Generell forretningsjus

 

Arthur Andersen & Co

Revisjons-, konsulent- og advokatarbeid

 

Advokatfirma PricewaterhouseCoopers AS,

Advokatvirksomhet

 

 

MEDLEMSKAP

 

Den norske Revisorforening

 

Den Norske Advokatforening

 

Advokatforeningen i staten New York

 

Den amerikanske advokatforeningen

UTDANNING

New York University

Master of Laws

Universitetet i Bergen/Oslo

Cand jur

 

Norges Handelshøyskole

Høyere revisoreksamen

University of Wisconsin-Madison - School of Business

MBA

 

Bedriftsøkonomisk Institutt

Siviløkonom

 

 

 

ADVOKAT LEIF DRILLESTAD AS

ADVOKAT LEIF DRILLESTAD AS

Nøysomheten 11

5232 Paradis

 

+47 480 62 615

advokat@drillestad.no