Tjenester

SELSKAPER

 

Betydelig erfaring fra betjening av klienter innen shipping/offshore, finans/forsikring og industri.

 

Særlig kompetanse innen etablering og reorganisering av virksomhet og aktiviteter nasjonalt og over landegrensene.

 

Direksjons-/styresekretær på leiebasis for SMB-bedrifter.

 

Gjennomgang og verdsettelse av virksomheter.

PRIVATPERSONER

 

Bistand innen de fleste rettsområder.

 

ADVOKAT LEIF DRILLESTAD AS

ADVOKAT LEIF DRILLESTAD AS

Nøysomheten 11

5232 Paradis

 

+47 480 62 615

advokat@drillestad.no