Om

ARBEIDSBAKGRUNN


Den norske Industribank AS

Prosjektvurdering, utlån, utvikling av analyseverktøy


Oslo Børs Informasjon AS

Etablering av databaser og analyseverktøy for vurdering av finansiell informasjon


Aker ASA

Investeringsanalyser, prosjektvurdering, regnskaps- og rapporteringsoppgaver


Advokatfirmaet Wiig & Co

Generell forretningsjus


Arthur Andersen & Co

Revisjons-, konsulent- og advokatarbeid


Advokatfirma PricewaterhouseCoopers AS,

Advokatvirksomhet MEDLEMSKAP


Den norske Revisorforening


Den Norske Advokatforening


Advokatforeningen i staten New York


Den amerikanske advokatforeningen

UTDANNING

 

New York University

Master of Laws

 

Universitetet i Bergen/Oslo

Cand jur


Norges Handelshøyskole

Høyere revisoreksamen

 

University of Wisconsin-Madison - School of Business

MBA


Bedriftsøkonomisk Institutt

Siviløkonom