Tjenester

SELSKAPER


Betydelig erfaring fra betjening av klienter innen shipping/offshore, finans/forsikring og industri.


Særlig kompetanse innen etablering og reorganisering av virksomhet og aktiviteter nasjonalt og over landegrensene.


Direksjons-/styresekretær på leiebasis for SMB-bedrifter.


Gjennomgang og verdsettelse av virksomheter.

PRIVATPERSONER


Bistand innen de fleste rettsområder.